EbookGenerator

Automatyczny skład e-booka lub książki​

Aplikacja EbookGenerator jest zautomatyzowanym narzędziem usprawniającym skład książek i e-boków z tekstów zawartych w naszej Bazie Twórczości.

Baza Twórczości to dzieła objęte domeną publiczną. Wybieramy te najwartościowsze (naszym zdaniem), warte utrwalenia dzieła twórców z całego świata.

Domena publiczna (ang. public domain) – w najwęższym znaczeniu twórczość, z której można korzystać bez ograniczeń wynikających z uprawnień, które mają posiadacze autorskich praw majątkowych, gdyż prawa te wygasły lub twórczość ta nigdy nie była lub nie jest przedmiotem prawa autorskiego. Pojęcie to wywodzi się z angielskiego systemu common law i początkowo oznaczało grunty należące do państwa, które zostały udostępnione do bezpłatnego użytku publicznego. Później znaczenie tego terminu zostało rozciągnięte na sferę prawa autorskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Domena_publiczna

Systematycznie prowadzimy prace nad przekształcaniem kolejnych druków
z domeny publicznej na format elektroniczny.